3 ילדים 3 חדרים וחמישה חללים לתכנן בתוכם. אם תרצו אין זו אגדה